วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

การสร้างสื่อการเรียนการสอน2

....การสร้างสื่อการเรียนการสอน....

..การออกแบบสื่อวัสดุกราฟิก..

....สื่อวัสดุกราฟิก....
.." กราฟิก " (Graphic) เป็นคำมาจากภาษากรีกว่า Graphikos หมายถึงการเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพขาวดำ
และคำว่า " Graphein " มีความหมายทั้งการเขียนด้วยตัวหนังสือและการสื่อความหมายโดยการใช้เส้น ..
..เมื่อรวมทั้งคำ Graphikos และ Graphein เข้าด้วยกัน..วัสดุกราฟิกหมายถึงวัสดุใด ๆ ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน และอักษรข้อความรวมกัน..
..ในหนังสือ Audiovisual Materials ซึ่งเขียนโดย Wittich & Schuller ได้แบ่งประเภทวัสดุกราฟิกไว้ดังนี้
1. แผนสถิติ (Graphs) แบ่งออกเป็น
...1.1 แผนสถิติแบบเส้น
(Line Graphs)
...1.2 แผนสถิติแบบแท่ง (Bar Graphs)
...1.3 แผนสถิติแบบวงกลม
(Circle or Pie Graphs)
...1.4 แผนสถิติแบบรูปภาพ (Pictorial Graphs)
...1.5 แผนสถิติแบบพื้นที่ (Area and Solid Figure Graphs)
2. แผนภาพ
(Diagrams)
3. แผนภูมิ (Charts)
...3.1 แผนภูมิแบบต้นไม้ (Tree Charts)
...3.2 แผนภูมิแบบสายน้ำ (Stream Charts)
...3.3 แผนภูมิแบบองค์การ (Organization Charts)
...3.4 แผนภูมิแบบต่อเนื่อง (Flow Charts)
...3.5 แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ (Comparision Charts)
...3.6 แผนภูมิแบบตาราง (Tabular Charts)
...3.7 แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ (Experience Charts)
...3.8 แผนภูมิแบบอธิบายภาพ (Achivement Charts)
4. ภาพโฆษณา (Posters)
5. การ์ตูน (Cartoon)

6. ภาพวาด (Drawing)
7. ภาพถ่าย (Photography)
8. ภาพพิมพ์
(Printing)
9. สัญลักษณ์ (Symbols)


....ภาพตัวอย่างสื่อวัสดุกราฟิก....
..........

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

ไม่มีความคิดเห็น:

..มองโลกในแง่ดี..บ้าง..

มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก..
นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ
มีภาษีที่ต้องจ่าย..
หมายความว่าเรามีงานทำ
มีเสื้อผ้าคับเกินไป..
หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน
มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน..
หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด
มีหน้าต่าง-ประตูที่ต้องทำความสะอาด..
หมายความว่าเรามีบ้านอยู่
เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน..
หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูดได้
ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด..
นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้
เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด..
หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่
รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน..
หมายความว่าเรายังทำงานได้
เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า..
หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่
เสียเวลาอ่านเมลล์นี้..
"หมายความว่าเรามีเพื่อนที่ยังคิดถึงเรา"..