วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550

การใช้สีไม้


...PLaces & Buildings...


....ใช้ในการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ factory, apartment, mension, temple, hotel, office building, pagoda, station, museum, tower, house, shop and flat...
.....ใช้สอนได้ต้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6....

ไม่มีความคิดเห็น:

..มองโลกในแง่ดี..บ้าง..

มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก..
นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ
มีภาษีที่ต้องจ่าย..
หมายความว่าเรามีงานทำ
มีเสื้อผ้าคับเกินไป..
หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน
มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน..
หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด
มีหน้าต่าง-ประตูที่ต้องทำความสะอาด..
หมายความว่าเรามีบ้านอยู่
เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน..
หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูดได้
ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด..
นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้
เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด..
หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่
รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน..
หมายความว่าเรายังทำงานได้
เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า..
หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่
เสียเวลาอ่านเมลล์นี้..
"หมายความว่าเรามีเพื่อนที่ยังคิดถึงเรา"..